nessbentimar's FotoPage

By: nessbentimar bitarejo

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
[Archive]
Friday, 9-Aug-2013 09:56 Email | Share | | Bookmark
Klejstenes

<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Cleisthenes.jpg/170px-Cleisthenes.jpg" width="170" height="222" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Cleisthenes.jpg/255px-Cleisthenes.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Cleisthenes.jpg/340px-Cleisthenes.jpg 2x"/>

Klejstenes

Klejstenes (gr. <span lang="grc" xml:lang="grc">Κλεισθένης</span> <i>Kleisthenes</i>) – polityk ateński, żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e. Jego dziadkiem był Klejstenes (tyran Sykionu). W 510 p.n.e. Klejstenes przyczynił się do obalenia tyranii w Atenach, a po wygraniu politycznej rywalizacji ze zwolennikiem tyranii Isagorasem przeprowadził w latach 508/507 p.n.e. reformy, będące kontynuacją reform Solona. Stały się one podstawą demokracji ateńskiej.

Po upadku Pizystratydów głowa Alkmeonidów, wygnał 508 swych przeciwników dążących pod przywództwem Isagorasa do wzmocnienia wpływów arystokracji.

Klejstenes podzielił Attykę na 10 fyl (składających się z trzech części) rozrzuconych na terenie całego miasta-państwa (polis). Fyle były rodzajem dzielnic. Na obradach różnych organów zbierano się fylami, co wymieszało obywateli i przełamało układy plemienno-rodowe.

Po reformach Klejstenesa w Atenach istniały następujące organy władzy:

<ul><li>zgromadzenie ludowe (eklezja) decydowało o ogólnych sprawach państwa, uczestniczyli w nim wszyscy obywatele</li>

<li>Rada Pięciuset - zastąpiła dawną Radę Czterystu, w jej skład wchodziło 50 osób z każdej fyli. Była organem wykonawczym zgromadzenia ludowego, posiadała inicjatywę ustawodawczą i mogła występować z wnioskami obrad na eklezjach</li>

<li>areopag - rada starszych. Składał się z byłych archontów. Rozpatrywał sprawy o zabójstwo i przygotowywał wnioski na Zgromadzenie Ludowe</li>

<li>sąd przysięgłych - badał zgodność projektów ustaw z prawem i rozpatrywał apelacje.</li>

</ul>Urzędnikami w systemie Klejstenesa byli:

<ul><li>archonci, pełniący swe obowiązki przez rok, sprawujący funkcje religijne i sądownicze. Było ich dziesięciu</li>

</ul><ul><li>stratedzy - wybierani dowódcy wojskowi, po jednym z każdej fyli (razem dziesięciu).</li>

</ul>Jednym z ciekawszych pomysłów Klejstenesa był ostracyzm (sąd skorupkowy), umożliwiający usunięcie na 10, potem na 5 lat obywatela, którego działalność polityczną lud uznawał za zagrożenie dla demokracji.

Thursday, 20-Jun-2013 04:18 Email | Share | | Bookmark
Najciekawsze prace

Więcej artykułów już w przygotowaniu!


[Archive]

© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net